PARAFIA STASIKÓWKA

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:
1. Chrzty w naszej parafii odbywają się w dowolnie wybranym terminie przez rodziców dziecka.
2. Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
3. Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
4. Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
5. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 16 lat;
- być praktykującym katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania lub jest w trakcie przygotowania.
- prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
- przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;

RZECZY POTRZEBNE DO CHRZTU:

BIAŁA SZATA- ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.
© Wszelkie prawa zastrzeżone