PARAFIA STASIKÓWKA

Nasza Parafia jest najmłodsza na Podhalu. Została konsekrowana 1 grudnia 2013 roku.
Kościół zbudowany został bardzo szybko, bo w okresie 4 lat (1988-1992, za proboszcza parafii w Poroninie ks. Jana Łasuta) co możliwe było dzięki wydatnej pomocy finansowej głównego wykonawcy Józefa Pawlikowskiego Bulcyka, ofiarności mieszkańców Stasikówki a także rodaków mieszkających w Ameryce. Poświęcenia kaplicy dokonał ksiądz kardynał Franciszek Macharski 29 VIII 1992 roku.

Kościół zbudowany jest z cegły i kamienia, dachy pokryte są blachą. Na kalenicy wznosi się wieżyczka zwieńczona iglicowym hełmem. Do korpusu kaplicy przylega wykończany budynek plebanii, w którym mieszka obecnie proboszcz rektoratu stasikowiańskiego ks. Zbigniew. W wykończeniu wnętrza uderza harmonijne połączenie tynku oraz drewna, jakże często spotykane w nowszych obiektach sakralnych Podhala. Drewnianą boazerią obite są dolne i górne części ścian oraz cały sufit. Na ścianie prezbiterium, nad ołtarzem głównym umieszczony jest duży obraz patrona św. Józefa z dzieciątkiem na ręku. Poniżej obrazu znajduje się pancerne tabernakulum, dar Józefa Pawlikowskiego Bulcyka. Na ścianie łączącej nawę z prezbiterium umieszczone są obrazy Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Pana Jezusa Miłosiernego wykonane przez Ireneusza Września. W bocznej kaplicy znajduje się ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej, z obrazem który namalował Władysław Trebunia-Tutka, obok na ścianie wiszą obrazy Pana Jezusa, papieża Jana Pawła II a także pięknie rzeźbiona drewniana skrzynka z wotami dziękczynnymi. Na ścianach kaplicy umieszczone są malowane stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Ireneusza Września.
© Wszelkie prawa zastrzeżone