PARAFIA STASIKÓWKA

1. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż sześć miesięcy) z zaznaczeniem, że jest wydane do ślubu kościelnego.
3. Nieco później biorą zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów (gdyż zaświadczenie to jest ważne tylko 3 miesiące!).
4. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).
5. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński i odbyć 3 indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.
6. Na podstawie świadectw chrztu świętego zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
7. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania (do drugiej spowiedzi przedślubnej należy przystąpić na dzień przed ślubem).
8. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej kancelarii.
9. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.
Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak narzeczeni chcieli zawrzeć sakrament w inne parafii, to powinni dostarczyć zgodę od duszpasterza parafii narzeczonego lub narzeczonej.
© Wszelkie prawa zastrzeżone