Aktualności
Parafia
Msze Św.
Sakramenty
Intencje Mszalne
Ogłoszenia Duszp.1. Od soboty 30 V zostały złagodzone ograniczenia związane z epidemią, Bp Ordynariusz, znosi z dniem 6 czerwca ogólną dyspensę, a więc powraca obowiązek uczestnictwa we Mszach świętych w niedziele i święta. Dyspensa pozostaje w przypadku osób starszych, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zagrożeniem.
2. Od 31 V mogą uczestniczyć we Mszach świętych dzieci i młodzież. Również Służba Liturgiczna, może pełnić swoją posługę przy ołtarzu.
3. Od 1 VI przez cały miesiąc czerwiec Msze święte w niedzielę będą odprawiane o następujących godzinach: 9:00, 10:00, 11:00, i 12:00. Nie będzie dodatkowej Mszy świętej o godzinie 8:00. Natomiast od lipca powraca normalny porządek Mszy świętych, a więc, o godzinie 9:00 – 11:00 – 16:00 – 20:00
4. 1 VI w poniedziałek drugi dzień Zielonych Świąt. Święto NMP Matki Kościoła.
5. Kalendarz Liturgiczny:
W środę 3 VI – wspomnienie świętych męczenników: Karola Lwangi i Towarzyszy.
W czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana.
W przyszła niedzielę 7 VI – Uroczystość Najświętszej Trójcy.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, spowiedź pierwszopiątkowa od godziny 17:00.
7. W sobotę 6 VI od godziny 9:00 – odwiedziny chorych w domach.
8. 7 VI, z racji I niedzieli miesiąca, po każdej Mszy świętej, zostanie odprawione Nabożeństwo do św. ojca Pio połączone z błogosławieństwem Relikwiami Świętego.
9. Spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania będzie w środę 3 VI o godzinie 19:00 w Kościele.
10. Natomiast spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania będzie w piątek 5 VI o godzinie 19:00 również w Kościele.
11. Bóg zapłać za ofiarę złożoną na potrzeby naszego Kościoła: Zofii i Wojciechowi Pańszczyk z Jesionkówki.
12. Bóg zapłać również, za ufundowanie do naszego Kościoła nowego odkurzacza przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stasikówce.
13. Bóg zapłać za posprzątanie Kościoła i złożoną ofiarę na kwiaty Paniom: Stanisławie Tatar, Beacie Majerczyk oraz Józefie Maciczek. Na najbliższy tydzień troskę o czystość naszego Kościoła powierzamy Paniom: Beacie Pawlikowskiej, Marii Zapotocznej oraz Barbarze Dorula.

Msze Święte
W NIEDZIELE
I ŚWIĘTA

9:00
11:00
16:00
20:00

Msze Święte
W DNI POWSZEDNIE

Pon., Śr., Pią. - 18:00
Wt., Czw., Sob. - 8:00