IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Zelator: Maria T.
Data założenia: 16.XI.1997r.
Ilość osób 20

Intencja na kwiecień:    Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Osoba Tajemnica (kwiecień)
Maria T. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Danuta S. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Bogusława B. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Joanna G. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Małgorzata C. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Zofia S. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Agnieszka K. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Maria K. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Stanisław P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Małgorzata D. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Stanisława P. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Renata N. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Małgorzata S. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Zofia P. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Anna P. III radosna – Narodzenie Jezusa
Janina B. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Janina Z. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Maria S. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Anna M. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Anna M. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego