Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i dary Ducha Świętego dla ks. Proboszcza i za Ojczyznę

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i dary Ducha Świętego dla ks. Proboszcza i za Ojczyznę