V Róża „Św. Józefa Rzemieślnika”

Róża „Św. Józefa Rzemieślnika"

Zelator: Stanisław Pawlikowski
Data założenia: 19.III.2021r.
Ilość osób:

Poszukujemy chętnych do zasilenia Róży męskiej !!!

Intencja na lipiec:    Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Osoba           Tajemnica (lipiec)
Stanisław P. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Andrzej D. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Wojciech G. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Daniel S. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Kacper M. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Stanisław G. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Józef S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Władysław P. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Stanisław Ś. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Władysław Z. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Tadeusz G. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Stanisław Ż. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Józef G. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Stanisław W. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Wojciech P. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Krzysztof S. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
III radosna – Narodzenie Jezusa
IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni