V Róża „Św. Józefa Rzemieślnika”

Róża „Św. Józefa Rzemieślnika"

Zelator: Stanisław Pawlikowski
Data założenia: 19.III.2021r.
Ilość osób: 20

Intencja na kwiecień:

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

Osoba          Tajemnica (Kwiecień)
Stanisław P. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Andrzej D. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Wojciech G. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Daniel S. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Kacper M. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Stanisław G. III radosna – Narodzenie Jezusa
Józef S. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Władysław P. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Stanisław Ś. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Władysław Z. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Tadeusz G. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Piotr K. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Józef G. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Stanisław W. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Wojciech P. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Krzysztof S. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Ryszard Ś. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Andrzej N. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Maciej D. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Michał P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa