V Róża „Św. Józefa Rzemieślnika”

Osoba           Tajemnica (lipiec)
Stanisław P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Andrzej D. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Wojciech G. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Daniel S. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Kacper M. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Stanisław G. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Józef S. III radosna – Narodzenie Jezusa
Władysław P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Stanisław Ś. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Władysław Z. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Tadeusz G. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Piotr K. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Józef G. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Stanisław W. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Wojciech P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Krzysztof S. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Ryszard Ś. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Andrzej N. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Maciej D. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Michał P. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa