V Róża „Św. Józefa Rzemieślnika”

Róża „Św. Józefa Rzemieślnika"

Zelator: Stanisław Pawlikowski
Data założenia: 19.III.2021r.
Ilość osób:

Poszukujemy chętnych do zasilenia Róży męskiej !!!

Intencja na styczeń:  Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi =>>

Osoba           Tajemnica (styczeń)
Stanisław P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Andrzej D. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Wojciech G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Daniel S. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Kacper M. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Stanisław G. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Józef S. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Władysław P. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Stanisław Ś. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Władysław Z. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Tadeusz G. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Piotr K. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Józef G. III radosna – Narodzenie Jezusa
Stanisław W. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Wojciech P. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Krzysztof S. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Ryszard Ś. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
IV światła – Przemienienie na górze Tabor
V światła – Ustanowienie Eucharystii