V Róża „Św. Józefa Rzemieślnika”

Róża „Św. Józefa Rzemieślnika"

Zelator: Stanisław Pawlikowski
Data założenia: 19.III.2021r.
Ilość osób:

Poszukujemy chętnych do zasilenia Róży męskiej !!!

Intencja na październik: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Osoba           Tajemnica (październik)
Stanisław P. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Andrzej D. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Wojciech G. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Daniel S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Kacper M. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Stanisław G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Józef S. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Władysław P. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Stanisław Ś. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Władysław Z. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Tadeusz G. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Stanisław Ż. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Józef G. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Stanisław W. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Wojciech P. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Krzysztof S. III radosna – Narodzenie Jezusa
IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej