V Róża „Św. Józefa Rzemieślnika”

Osoba          Tajemnica (Luty)
Stanisław P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Andrzej D. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Wojciech G. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Daniel S. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Kacper M. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Stanisław G. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Józef S. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Władysław P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Stanisław Ś. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Władysław Z. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Tadeusz G. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Piotr K. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Józef G. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Stanisław W. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Wojciech P. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Krzysztof S. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Ryszard Ś. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Andrzej N. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maciej D. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Michał P. III radosna – Narodzenie Jezusa