V Róża „Św. Józefa Rzemieślnika”

Róża „Św. Józefa Rzemieślnika"

Zelator: Stanisław Pawlikowski
Data założenia: 19.III.2021r.
Ilość osób:

Poszukujemy chętnych do zasilenia Róży męskiej !!!

Intencja na maj:   Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Osoba           Tajemnica (maj)
Stanisław P. III radosna – Narodzenie Jezusa
Andrzej D. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Wojciech G. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Daniel S. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Kacper M. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Stanisław G. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Józef S. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Władysław P. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Stanisław Ś. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Władysław Z. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Tadeusz G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Stanisław Ż. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Józef G. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Stanisław W. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wojciech P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Krzysztof S. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety