V Róża „Św. Józefa Rzemieślnika”

Osoba          Tajemnica (listopad)
Stanisław P. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Andrzej D. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Wojciech G. III radosna – Narodzenie Jezusa
Daniel S. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Kacper M. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Stanisław G. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Józef S. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Władysław P. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Stanisław Ś. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Władysław Z. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Tadeusz G. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Piotr K. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Józef G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Stanisław W. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Wojciech P. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Krzysztof S. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ryszard Ś. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Andrzej N. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maciej D. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Michał P. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.