IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Osoba  Tajemnica (styczeń)
Maria T. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Danuta S. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Bogusława B. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Joanna G. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Małgorzata C. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia S. III radosna – Narodzenie Jezusa
Agnieszka K. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Maria K. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Katarzyna P. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Małgorzata D. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Stanisława P. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Renata N. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Małgorzata S. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Zofia P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Anna P. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Janina B. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Janina Z. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Maria S. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Anna M. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anna M. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa