IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Zelator: Maria T.
Data założenia: 16.XI.1997r.
Ilość osób 20

Intencja na listopad:

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Osoba Tajemnica (Listopad)
Maria T. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Danuta S. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Bogusława B. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Joanna G. III radosna – Narodzenie Jezusa
Małgorzata C. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Zofia S. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Agnieszka K. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Maria K. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Katarzyna P. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Małgorzata D. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Stanisława P. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Renata N. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Małgorzata S. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Zofia P. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Anna P. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Janina B. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Janina Z. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maria S. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Anna M. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Anna M. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.