IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Osoba  Tajemnica (maj)
Maria T. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Danuta S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Bogusława B. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Joanna G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Małgorzata C. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Zofia S. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Agnieszka K. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maria K. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Katarzyna P. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Małgorzata D. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Stanisława P. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Renata N. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Małgorzata S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia P. III radosna – Narodzenie Jezusa
Anna P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Janina B. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Janina Z. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Maria S. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Anna M. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Anna M. IV światła – Przemienienie na górze Tabor