IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Osoba Tajemnica (Sierpień)
Maria T. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Danuta S. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Bogusława B. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Joanna G. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Małgorzata C. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Zofia S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Agnieszka K. III radosna – Narodzenie Jezusa
Maria K. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Katarzyna P. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Małgorzata D. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Stanisława P. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Renata N. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Małgorzata S. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Zofia P. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Anna P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Janina B. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Janina Z. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Maria S. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Anna M. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Anna M. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa