IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Zelator: Maria T.
Data założenia: 16.XI.1997r.
Ilość osób 20

Intencja na czerwiec: Za rodziny. Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Osoba  Tajemnica (czerwiec)
Maria T. III radosna – Narodzenie Jezusa
Danuta S. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Bogusława B. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Joanna G. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Małgorzata C. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Zofia S. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Agnieszka K. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maria K. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Katarzyna P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Małgorzata D. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Stanisława P. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Renata N. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Małgorzata S. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Zofia P. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anna P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Janina B. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Janina Z. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Maria S. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Anna M. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Anna M. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety