IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Osoba  Tajemnica (wrzesień)
Maria T. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Danuta S. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Bogusława B. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Joanna G. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Małgorzata C. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Zofia S. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Agnieszka K. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Maria K. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Katarzyna P. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Małgorzata D. III radosna – Narodzenie Jezusa
Stanisława P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Renata N. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Małgorzata S. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Zofia P. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Anna P. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Janina B. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Janina Z. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Anna M. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Anna M. III bolesna – Ukoronowanie cierniem