IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Osoba Tajemnica (Luty)
Maria T. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Danuta S. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Bogusława B. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Joanna G. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Małgorzata C. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Zofia S. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Agnieszka K. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Maria K. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Katarzyna P. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Małgorzata D. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Stanisława P. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Renata N. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Małgorzata S. III radosna – Narodzenie Jezusa
Zofia P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Anna P. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Janina B. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Janina Z. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Maria S. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Anna M. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Anna M. V światła – Ustanowienie Eucharystii