IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Osoba Tajemnica (Listopad)
Maria T. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Danuta S. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Bogusława B. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Joanna G. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Małgorzata C. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Zofia S. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Agnieszka K. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Maria K. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Katarzyna P. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Małgorzata D. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Stanisława P. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Renata N. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Małgorzata S. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Zofia P. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Anna P. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Janina B. III radosna – Narodzenie Jezusa
Janina Z. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Maria S. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Anna M. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Anna M. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej