IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Zelator: Maria T.
Data założenia: 16.XI.1997r.
Ilość osób 20

Intencja na kwiecień:

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

Osoba Tajemnica (Kwiecień)
Maria T. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Danuta S. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Bogusława B. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Joanna G. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Małgorzata C. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Zofia S. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Agnieszka K. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Maria K. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Katarzyna P. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Małgorzata D. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Stanisława P. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Renata N. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Małgorzata S. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zofia P. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Anna P. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Janina B. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Janina Z. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maria S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Anna M. III radosna – Narodzenie Jezusa
Anna M. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni