MISJE ŚWIĘTE 2023

MODLITWA   PRZED   MISJAMI   PARAFIALNYMI

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętych, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu
i odwróceniu od Boga. Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii. Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętym Józefem i świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.