I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Osoba Tajemnica (lipiec)
Helena Ś. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Renata Ś. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Janina B. III radosna – Narodzenie Jezusa
Stanisława S. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Helena S. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Aniela S. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Maria G. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Anna R. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Helena G. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Zofia S. /USA/ V światła – Ustanowienie Eucharystii
Aniela P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Anna P. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Maria B. /USA/ III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Maciej Ś. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Zofia G. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Maria D. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Elżbieta Ś. /USA/ II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Helena Ż. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Władysława S. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Emilia D. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.