I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Osoba Tajemnica (lipiec)
Helena Ś. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Renata Ś. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Janina B. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Stanisława S. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Helena S. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Aniela S. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria G. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Antonina U. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Helena G. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Zofia S. /USA/ II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Aniela P. III radosna – Narodzenie Jezusa
Anna P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Maria B. /USA/ V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Maciej Ś. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Zofia G. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Maria D. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Elżbieta Ś. /USA/ IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Helena Ż. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Władysława S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Emilia D. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa