I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Osoba Tajemnica (Sierpień)
Helena Ś. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Renata Ś. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Janina B. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Stanisława S. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Helena S. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Aniela S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Maria G. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Antonina U. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Helena G. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Zofia S. /USA/ V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Aniela P. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anna P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Maria B. /USA/ III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maciej Ś. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Zofia G. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Maria D. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Elżbieta Ś. /USA/ II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Helena Ż. III radosna – Narodzenie Jezusa
Władysława S. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Emilia D. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni