I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Róża Niepokalanego Serca Maryi

Zelator: Helena Ś.
Data założenia: 8.12. 1986
Ilość osób 20

Intencja na październik:  Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Osoba Tajemnica (październik)
Helena Ś. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Renata Ś. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Janina B. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Stanisława S. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Helena S. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Aniela S. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maria G. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Anna R. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Helena G. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Zofia S. /USA/ III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Aniela P. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Anna P. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Maria B. /USA/ I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maciej Ś. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zofia G. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria D. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Elżbieta Ś. /USA/ V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Helena Ż. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Władysława S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Emilia D. III radosna – Narodzenie Jezusa