I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Osoba Tajemnica (styczeń)
Helena Ś. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Renata Ś. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Janina B. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Stanisława S. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Helena S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Aniela S. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Maria G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Antonina U. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Helena G. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Zofia S. /USA/ I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Aniela P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Anna P. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria B. /USA/ IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Maciej Ś. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Zofia G. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maria D. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Elżbieta Ś. /USA/ III radosna – Narodzenie Jezusa
Helena Ż. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Władysława S. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Emilia D. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie