I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Osoba Tajemnica (maj)
Helena Ś. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Renata Ś. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Janina B. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Stanisława S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Helena S. III radosna – Narodzenie Jezusa
Aniela S. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Maria G. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Anna R. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Helena G. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Zofia S. /USA/ III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Aniela P. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Anna P. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria B. /USA/ I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Maciej Ś. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Zofia G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Maria D. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Elżbieta Ś. /USA/ V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Helena Ż. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Władysława S. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Emilia D. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego