I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Róża Niepokalanego Serca Maryi

Zelator: Helena Ś.
Data założenia: 8.12. 1986
Ilość osób 20

Intencja na listopad:

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Osoba Tajemnica (Listopad)
Helena Ś. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Renata Ś. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Janina B. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Stanisława S. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Helena S. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Aniela S. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Maria G. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Antonina U. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Helena G. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zofia S. /USA/ III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Aniela P. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Anna P. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Maria B. /USA/ I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maciej Ś. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia G. III radosna – Narodzenie Jezusa
Maria D. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Elżbieta Ś. /USA/ V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Helena Ż. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Władysława S. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Emilia D. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego