I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Róża Niepokalanego Serca Maryi

Zelator: Helena Ś.
Data założenia: 8.12. 1986
Ilość osób 20

Intencja na kwiecień:

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

Osoba Tajemnica (Kwiecień)
Helena Ś. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Renata Ś. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Janina B. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Stanisława S. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Helena S. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Aniela S. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Maria G. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Antonina U. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Helena G. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia S. /USA/ III radosna – Narodzenie Jezusa
Aniela P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Anna P. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Maria B. /USA/ I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Maciej Ś. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Zofia G. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria D. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Elżbieta Ś. /USA/ V światła – Ustanowienie Eucharystii
Helena Ż. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Władysława S. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Emilia D. III bolesna – Ukoronowanie cierniem