I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Osoba Tajemnica (Luty)
Helena Ś. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Renata Ś. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Janina B. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Stanisława S. III radosna – Narodzenie Jezusa
Helena S. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Aniela S. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Maria G. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Antonina U. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Helena G. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Zofia S. /USA/ IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Aniela P. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Anna P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Maria B. /USA/ II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Maciej Ś. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Zofia G. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Maria D. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Elżbieta Ś. /USA/ I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Helena Ż. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Władysława S. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Emilia D. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.