I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Osoba Tajemnica (listopad)
Helena Ś. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Renata Ś. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Janina B. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Stanisława S. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Helena S. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Aniela S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maria G. III radosna – Narodzenie Jezusa
Antonina U. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Helena G. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Zofia S. /USA/ I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Aniela P. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Anna P. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria B. /USA/ IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maciej Ś. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Zofia G. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Maria D. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Elżbieta Ś. /USA/ III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Helena Ż. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Władysława S. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Emilia D. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa