II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Osoba  Tajemnica (lipiec)
Maria P. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Aniela W. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Zofia F. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Maria K. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Krystyna R. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Agnieszka G. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Helena A. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Antonina P. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Helena Z. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maria M. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia M. III radosna – Narodzenie Jezusa
Maria M. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Janina S. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Maria M. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Krystyna G. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Anna L. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Bożena P. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Helena C. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Stanisława P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Teresa Z. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa