II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Osoba  Tajemnica (lipiec)
Maria P. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Aniela W. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Zofia F. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Maria K. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Krystyna R. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Agnieszka G. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Helena A. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Antonina P. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Helena Z. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Maria M. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Zofia M. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Maria M. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Janina S. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Maria M. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Krystyna G. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Anna L. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Bożena P. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Helena C. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Stanisława P. III radosna – Narodzenie Jezusa
Teresa Z. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni