II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Osoba Tajemnica (listopad)
Maria P. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Aniela W. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Zofia F. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Maria K. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Krystyna R. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Agnieszka G. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Helena A. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Antonina P. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Helena Z. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Maria M. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Zofia M. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Maria M. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Janina S. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maria M. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Krystyna G. III radosna – Narodzenie Jezusa
Anna L. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Bożena P. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Helena C. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Stanisława P. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Teresa Z. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego