II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Osoba  Tajemnica (październik)
Maria P. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Aniela W. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zofia F. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria K. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Krystyna R. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Agnieszka G. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Helena A. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Antonina P. III radosna – Narodzenie Jezusa
Helena Z. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Maria M. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Zofia M. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Maria M. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Janina S. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria M. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Krystyna G. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Anna L. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Bożena P. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Helena C. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Stanisława P. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Teresa Z. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa