II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Osoba  Tajemnica (styczeń)
Maria P. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Aniela W. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Zofia F. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maria K. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Krystyna R. III radosna – Narodzenie Jezusa
Agnieszka G. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Helena A. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Antonina P. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Helena Z. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Maria M. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Zofia M. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maria M. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Janina S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Maria M. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Krystyna G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Anna L. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Bożena P. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Helena C. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Stanisława P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Teresa Z. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego