II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Zelator: Maria Pawlikowska
Ilość osób 20

Intencja na kwiecień: Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

Osoba Tajemnica (Kwiecień)
Maria P. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Aniela W. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Zofia F. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maria K. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Krystyna R. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Agnieszka G. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Helena A. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Antonina P. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Helena Z. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maria M. III radosna – Narodzenie Jezusa
Zofia M. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Maria M. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Janina S. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Maria M. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Krystyna G. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Anna L. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Bożena P. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Helena C. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Stanisława P. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Teresa Z. III bolesna – Ukoronowanie cierniem