II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Zelator: Maria Pawlikowska
Ilość osób 20

Intencja na listopad:

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Osoba Tajemnica (Listopad)
Maria P. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Aniela W. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia F. III radosna – Narodzenie Jezusa
Maria K. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Krystyna R. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Agnieszka G. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Helena A. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Antonina P. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Helena Z. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maria M. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Zofia M. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Maria M. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Janina S. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Maria M. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Krystyna G. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Anna L. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Bożena P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Helena C. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Stanisława P. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Teresa Z. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.