II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Osoba  Tajemnica (maj)
Maria P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Aniela W. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Zofia F. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Maria K. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Krystyna R. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Agnieszka G. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Helena A. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Antonina P. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Helena Z. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Maria M. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Zofia M. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maria M. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Janina S. III radosna – Narodzenie Jezusa
Maria M. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Krystyna G. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Anna L. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Bożena P. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Helena C. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Stanisława P. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Teresa Z. V światła – Ustanowienie Eucharystii