II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Zelator: Maria Pawlikowska
Ilość osób 20

Intencja na kwiecień:

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

Osoba Tajemnica (Kwiecień)
Maria P. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Aniela W. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Zofia F. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria K. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Krystyna R. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Agnieszka G. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Helena A. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Antonina P. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Helena Z. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Maria M. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Zofia M. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maria M. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Janina S. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria M. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Krystyna G. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Anna L. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Bożena P. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Helena C. III radosna – Narodzenie Jezusa
Stanisława P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Teresa Z. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni