III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Osoba  Tajemnica (lipiec)
Helena G. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maria C. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Anna M. III radosna – Narodzenie Jezusa
Anna J. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Józef G. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Maria G. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Beata M. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Anna P. III światła – Głoszenie Królestwa
Maria J. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Helena S. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Małgorzata C. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Halina O. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Anna J. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Paulina O. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Zofia M. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Zofia G. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Krystyna S. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Helena W. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Antonina K. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Maria P. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.