III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Osoba Tajemnica (Luty)
Helena G. III światła – Głoszenie Królestwa
Maria C. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Anna M. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Anna J. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Józef G. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Maria G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Beata M. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Anna P. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Maria J. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Helena S. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Małgorzata C. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Halina O. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Anna J. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Paulina O. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Zofia M. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia G. III radosna – Narodzenie Jezusa
Krystyna S. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Helena W. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Antonina K. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Maria P. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej