III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Zelator: Helena G.
Data założenia: 6 kwietnia 1992r.
Ilość osób 20

Intencja na listopad: 

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Osoba Tajemnica (Listopad)
Helena G. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Maria C. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Anna M. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Anna J. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Józef G. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Maria G. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Beata M. III radosna – Narodzenie Jezusa
Anna P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Maria J. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Helena S. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Małgorzata C. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Halina O. III światła – Głoszenie Królestwa
Anna J. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Paulina O. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Zofia M. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Zofia G. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Krystyna S. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Helena W. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Antonina K. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Maria P. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa