III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Zelator: Helena G.
Data założenia: 6 kwietnia 1992r.
Ilość osób 20

Intencja na październik: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Osoba  Tajemnica (październik)
Helena G. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Maria C. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Anna M. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Anna J. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Józef G. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maria G. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Beata M. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Anna P. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Maria J. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Helena S. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Małgorzata C. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Halina O. III radosna – Narodzenie Jezusa
Anna J. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Marianna S. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Zofia M. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Stanisław Ż. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Krystyna S. III światła – Głoszenie Królestwa
Helena W. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Antonina K. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria P. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu