III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Osoba  Tajemnica (maj)
Helena G. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Maria C. III światła – Głoszenie Królestwa
Anna M. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Anna J. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Józef G. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Maria G. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Beata M. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Anna P. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Maria J. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Helena S. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Małgorzata C. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Halina O. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Anna J. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Marianna S. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Zofia M. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Stanisław Ż. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Krystyna S. III radosna – Narodzenie Jezusa
Helena W. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Antonina K. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Maria P. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie