III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Osoba  Tajemnica (styczeń)
Helena G. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Maria C. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anna M. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Anna J. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Józef G. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Maria G. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Beata M. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Anna P. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maria J. III radosna – Narodzenie Jezusa
Helena S. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Małgorzata C. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Halina O. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Anna J. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Paulina O. III światła – Głoszenie Królestwa
Zofia M. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Zofia G. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Krystyna S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Helena W. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Antonina K. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Maria P. IV bolesna – Niesienie Krzyża