III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Osoba  Tajemnica (lipiec)
Helena G. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maria C. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Anna M. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Anna J. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Józef G. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Maria G. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Beata M. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Anna P. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maria J. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Helena S. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Małgorzata C. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Halina O. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Anna J. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Marianna S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia M. III radosna – Narodzenie Jezusa
Stanisław Ż. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Krystyna S. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Helena W. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Antonina K. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Maria P. III światła – Głoszenie Królestwa