III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Osoba Tajemnica (listopad)
Helena G. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Maria C. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Anna M. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Anna J. III światła – Głoszenie Królestwa
Józef G. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maria G. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Beata M. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Anna P. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Maria J. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Helena S. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Małgorzata C. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Halina O. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anna J. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Paulina O. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Zofia M. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Zofia G. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Krystyna S. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Helena W. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Antonina K. III radosna – Narodzenie Jezusa
Maria P. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni