III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Zelator: Helena G.
Data założenia: 6 kwietnia 1992r.
Ilość osób 20

Intencja na kwiecień: 

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

 

Osoba Tajemnica (Kwiecień)
Helena G. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maria C. III radosna – Narodzenie Jezusa
Anna M. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Anna J. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Józef G. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Maria G. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Beata M. III światła – Głoszenie Królestwa
Anna P. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maria J. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Helena S. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Małgorzata C. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Halina O. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Anna J. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Paulina O. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Zofia M. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zofia G. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Krystyna S. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Helena W. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Antonina K. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Maria P. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.