Parafia

HISTORIA PARAFII

Dekretem z dnia 20 listopada 2013 roku, Arcybiskup Metropolita Krakowski erygował Rektorat pod wezwanie św. Józefa Rzemieślnika w Stasikówce, który obejmuje obszar sołectwa Stasikówka w granicach administracyjnych. Obszar ten został wyłączony z parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Poronienie.

Zgodnie z Dekretem Rektorat jest prawnie zrównany z parafią, a stojący na jego czele rektor posiada wszystkie prawa i obowiązki proboszcza określone prawem kanonicznym (§ 4).

Kościół zbudowany został w ciągu 4 lat (1988-1992), dzięki wydatnej pomocy finansowej głównego wykonawcy i parafianina Józefa Pawlikowskiego Bulcyka, ofiarności mieszkańców Stasikówki a także rodaków mieszkających w Ameryce.

Poświęcenia dokonał Metropolita Krakowski Franciszek Macharski 29 VIII 1992 roku.

Kościół zbudowany jest z cegły i kamienia, dachy pokryte są blachą. Na kalenicy wznosi się wieżyczka zwieńczona iglicowym hełmem. Do korpusu kaplicy przylega budynek plebanii, który został wykończony w latach 2013-2014.

We wnętrzu świątyni da się zauważyć harmonijne połączenie tynku oraz drewna, jakże często spotykane w nowszych obiektach sakralnych Podhala. Drewnianą boazerią obite są dolne i górne części ścian oraz całe sklepienie.

Na ścianie prezbiterium, nad ołtarzem głównym umieszczony jest duży obraz patrona św. Józefa z dzieciątkiem na ręku. W bocznej kaplicy znajduje się ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej, z obrazem który namalował Władysław Trebunia-Tutka, obok na ścianie wiszą obrazy św. Jana Pawła II a także obraz MB nieustającej Pomocy.

Po przeciwnej stronie znajduję się zdobiona gablotka z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz urna z ziemią z grobu ks. Jerzego.

Pod chórem na filarach znajdują się dwie figury: św. Józefa i św. Michała Archanioła, a na ścianach: obraz z wizerunkiem św. Ojca Pio, a po przeciwnej stronie tablica umieszczona w 25 rocznicę rozpoczęcia prac budowlanych przy Kościele i plebanii dedykowana parafianinowi o wielkim sercu Józefowi Pawlikowskiemu Bulcykowi.

Na ścianach bocznych Kościoła umieszczone są stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Ireneusza Września.

Pierwszym rektorem był ksiądz dr Zbigniew Syczik. Od 13 sierpnia 2020 r. stanowisko to piastuje ksiądz mgr Stanisław Holla.