I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

I Róża „Niepokalanego Serca Maryi”

Róża Niepokalanego Serca Maryi

Zelator: Helena Ś.
Data założenia: 8.12. 1986
Ilość osób 20

Intencja na kwiecień:    Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Osoba Tajemnica (kwiecień)
Helena Ś. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Renata Ś. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Janina B. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Stanisława S. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Helena S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Aniela S. III radosna – Narodzenie Jezusa
Maria G. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Anna R. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Helena G. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Zofia S. /USA/ II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Aniela P. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Anna P. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maria B. /USA/ V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maciej Ś. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Zofia G. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Maria D. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Elżbieta Ś. /USA/ IV bolesna – Niesienie Krzyża
Helena Ż. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Władysława S. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Emilia D. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa