II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

II Róża „Matki Bożej Fatimskiej”

Zelator: Maria P.
Data założenia:
Ilość osób 20

 

Intencja na kwiecień:    Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Osoba Tajemnica (kwiecień)
Maria P. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Aniela W. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Zofia F. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Maria K. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Krystyna R. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Agnieszka G. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Helena A. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Antonina P. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Helena Z. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria M. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Zofia M. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Maria M. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Janina S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maria M. III radosna – Narodzenie Jezusa
Krystyna G. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Anna L. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Bożena P. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Helena C. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Stanisława P. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Teresa Z. IV światła – Przemienienie na górze Tabor