III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

III Róża „Matki Bożej Jaworzyńskiej”

Zelator: Helena G.
Data założenia:
Ilość osób 20

Intencja na kwiecień:    Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Osoba Tajemnica (kwiecień)
Helena G. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Maria C. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Anna M. III światła – Głoszenie Królestwa
Anna J. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Józef G. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria G. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Beata M. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Anna P. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Maria J. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Helena S. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Małgorzata C. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Halina O. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Anna J. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Marianna S. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Zofia M. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Stanisław Ż. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.
Krystyna S. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Helena W. III radosna – Narodzenie Jezusa
Antonina K. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Maria P. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni