V Róża „Św. Józefa Rzemieślnika”

Róża „Św. Józefa Rzemieślnika"

Zelator: Stanisław Pawlikowski
Data założenia: 19.III.2021r.
Ilość osób:

Poszukujemy chętnych do zasilenia Róży męskiej !!!

Intencja na kwiecień:    Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Osoba          Tajemnica (kwiecień)
Stanisław P. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Andrzej D. III radosna – Narodzenie Jezusa
Wojciech G. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Daniel S. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Kacper M. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Stanisław G. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Józef S. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Władysław P. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Stanisław Ś. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Władysław Z. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Tadeusz G. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Stanisław Ż. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
  IV bolesna – Niesienie Krzyża
  V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
  I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
  IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
  V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
  I radosna – Zwiastowanie N.M.P.