IV Róża „Matki Bożej Częstochowskiej”

Zelator: Maria T.
Data założenia: 16.XI.1997r.
Ilość osób 20

Intencja na maj: O wiarę dla młodych. Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie

Osoba  Tajemnica (maj)
Maria T. II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Danuta S. III radosna – Narodzenie Jezusa
Bogusława B. IV radosna – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Joanna G. V radosna – Znalezienie Jezusa w świątyni
Małgorzata C. I światła – Chrzest Jezusa w Jordanie
Zofia S. II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Agnieszka K. III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria K. IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Katarzyna P. V światła – Ustanowienie Eucharystii
Małgorzata D. I bolesna – Modlitwa w Ogrojcu
Stanisława P. II bolesna – Biczowanie Pana Jezusa
Renata N. III bolesna – Ukoronowanie cierniem
Małgorzata S. IV bolesna – Niesienie Krzyża
Zofia P. V bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Anna P. I chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Janina B. II chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Janina Z. III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria S. IV chwalebna – Wniebowzięcie N.M.P.
Anna M. V chwalebna – Ukoronowanie N.M.P.
Anna M. I radosna – Zwiastowanie N.M.P.