+ Bronisław i Stanisława Pietras, + Tomasz Mędlak

+ Bronisław i Stanisława Pietras, + Tomasz Mędlak