Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Andrzejka w 2 r. urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Andrzejka w 2 r. urodzin