Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Heleny Świątek z okazji imienin