Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Janiny Dorula i dobre relacje z rodziną