Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Karoliny i Stanisława Gał w 13 r. ślubu