Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Marii i Franciszka w 50 roczn. ślubu.

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Marii i Franciszka w 50 roczn. ślubu.