Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla uczestniczek Róży MB Fatimskiej i ich rodzin