Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Zofii Parządka w 80 r. urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Zofii Parządka w 80 r. urodzin


22 marca 2021

Msza dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Zofii Parządki w 80 rocznicę urodzin

Zobacz cały kalendarz