Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i Dary Ducha św. dla ks. Proboszcza z ok. imienin