Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i Dary Ducha św. dla Szymona z okazji 18 urodzin