Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Edytki w 9 r. urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Edytki w 9 r. urodzin