Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Wandy i Franciszka w 10 r. ślubu

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Wandy i Franciszka w 10 r. ślubu