Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla wnuków i prawnuków.