Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej i Dary Ducha św. z ok. urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej i Dary Ducha św. z ok. urodzin