Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej w rodzinie Pradziad