Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i potrzebne łaski dla Anny i Stanisława Pawlikowskich w 25 r. ślubu

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i potrzebne łaski dla Anny i Stanisława Pawlikowskich w 25 r. ślubu