Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Anieli z ok. 78 urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Anieli z ok. 78 urodzin