Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Klaudii w 18 r. urodzin.

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Klaudii w 18 r. urodzin.