Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Magdaleny z ok. urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Magdaleny z ok. urodzin