Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Marii Rzadkosz w 80 r. urodzin, oraz Elżbiety Toporkiewicz

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Marii Rzadkosz w 80 r. urodzin, oraz Elżbiety Toporkiewicz