+ Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i wszelkie łaski dla Natalii Długopolskiej w 7 r. urodzin.