Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże na dalsze lata dla Katarzyny i Stanisława w 30 r. ślubu