Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Ryszarda z ok. urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Ryszarda z ok. urodzin