Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, światło Ducha św. dla Jakuba z okazj 18 urodzin