Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, światło Ducha św. dla Jakuba z okazji 18 urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, światło Ducha św. dla Jakuba z okazji 18 urodzin