Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, światło Ducha św. dla Katarzyny z okazji 18 urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, światło Ducha św. dla Katarzyny z okazji 18 urodzin