Dziękczynna z prośba o błogosł. Boże w inwestycjach i działalności w Stasikówce