Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, zdrowie i wszelkie potrz. łaski dla Zofii w 80 urodziny