Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski z okazji urodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski z okazji urodzin