Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Anny i Pawła Gracjasz z okazji 20 r. ślubu, oraz ich dzieci