Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów do Ziemi Świętej i ich rodzin

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów do Ziemi Świętej i ich rodzin