Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. i dalsze łaski dla członkiń Róży MB Fatimskiej